Test Management

Hvordan skalerer og prioriterer vi vores test- og kvalitetssikringsindsats, så vi opnår bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer og samtidigt opnår den aftalte kvalitet til den aftalte tid?

Dette læringsforløb handler om at benytte test proaktivt til at sikre, at vi bruger kræfterne på de rigtige ting, på det rigtige tidspunkt og dermed kommer i mål med IT-projektet - i stedet for at benytte test reaktivt til at finde ud af, OM vi kom i mål.

På dette læringsforløb arbejder vi med:

 • Testplanlægning, der bl.a. bygger på en risikoanalyse, og som skal sikre en tidlig test
 • Testdesign, der skalerer testens dybde og bredde ud fra det tegnede risikobillede
 • Testafvikling, der hurtigt afdækker kvalitetsstatus

 

Dit udbytte

Efter læringsforløbet vil du:

 • Forstå brugen af risikoanalyse i testplanlægningen
 • Forstå brugen af tidlig test i et IT-projekt
 • Have kendskab til brug af testdesign teknikker til at skalere dybde og bredde af testen til at matche risikobilledet
 • Være i stand til at styre en testafvikling effektivt.
 • Hurtigt kunne afdække og følge status på kvaliteten

 

Værktøjer

Eksempler på værktøjer, vi anvender på læringsforløbet:

 • Produkt risikoanalyse
 • Testdesign teknikker
 • Testrapportering

 

Målgruppe

Læringsforløbet henvender sig til dig, der vil forbedre kvalitetsstyringen af virksomhedens IT-projekter. Det være sig både styring af tidsforbrug til test, færdiggørelse af projektet til tiden og sikring af rette kvalitet.

Som deltager forventes du at have erfaring med test og kvalitetssikring af IT-projekter på enten IT-leverandør- eller forretningsside.

 

Form

Læringsforløbet varierer mellem teori, dialogbaseret undervisning og øvelser. Vi anvender konkrete værktøjer og bringer erfaringer i spil for at opnå indsigt i, hvordan vi kan bruge test til at sikre kvaliteten i et IT-projekt.

 

Tid og sted

Dette læringsforløb varer 3 timer og afholdes virtuelt.

 

Udviklet af

 

Læringsforløbet udbydes i takt med, at der er minimum 10 tilmeldte på ventelisten. Tilmeld dig gerne ventelisten, og så vil vi holde dig opdateret på en mulig dato.

 

Er du interesseret i særligt tilrettelagte forløb for din virksomhed? Kontakt os for at høre nærmere om fx lukkede hold eller afvikling på engelsk.

Kurset er eksklusivt for medlemmer af Digital Dogme


SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

Er du interesseret i at booke særligt tilrettelagte forløb, f.eks. fysiske forløb, lukkede hold eller afvikling af læringsforløb på engelsk, er du mere end velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.