Statusrapportering

Hvordan sikrer vi, at statusrapportering bliver et brugbart styringsværktøj til at sikre fremdrift og levering af projekt til rette tid og budget?

Der er en lang række fordele ved at bruge effektiv statusrapportering i projekter, men hvordan gør man, og hvad skal der til for at opnå værdien af det?

På dette læringsforløb belyser vi metodikken samt kigger på, hvilke faktorer som spiller ind:

  • Hvad er strukturen i en god statusrapport?
  • Hvordan identificerer og arbejder man med data?
  • Hvorledes kan projektets artefakter blive styringsværktøjer, som sikrer at projektet kommer godt i mål?
  • Til hvem og hvor ofte bør man rapportere status?

 

Dit udbytte

Efter læringsforløbet vil du:

  • Forstå de grundlæggende elementer, der medvirker til at skrive en fyldestgørende statusrapport.
  • Forstå vigtigheden i at følge op kontinuerligt på forskellige faktorer, som har indflydelse på projektets gennemførelse.
  • Få inspiration til, hvordan du undgår uforudsete hændelser i projektet ved brug af god statusrapportering.

 

Værktøjer

Eksempler på værktøjer, vi anvender på læringsforløbet:

  • Artefakt overblik
  • Klassiske KPIs og metrikker
  • Statusrapport-skabelon

 

Målgruppe

Læringsforløbet henvender sig til dig, der arbejder i organisatoriske og projektrelaterede kontekster, og som ønsker at bruge statusrapportering oftere og bedre i deres hverdag.

 

Form

Læringsforløbet varierer mellem teori, dialogbaseret undervisning og øvelser. Vi anvender konkrete værktøjer og bringer fælles erfaringer i spil og diskuterer derigennem, hvilke elementer god statusrapportering indeholder.

 

Tid og sted

Dette læringsforløb varer 3 timer og afholdet virtuelt.

 

Udviklet af

 

Læringsforløbet udbydes i takt med, at der er minimum 10 tilmeldte på ventelisten. Tilmeld dig gerne ventelisten, og så vil vi holde dig opdateret på en mulig dato.

 

Er du interesseret i særligt tilrettelagte forløb for din virksomhed? Kontakt os for at høre nærmere om fx lukkede hold eller afvikling på engelsk.

Kurset er eksklusivt for medlemmer af Digital Dogme


SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

Er du interesseret i at booke særligt tilrettelagte forløb, f.eks. fysiske forløb, lukkede hold eller afvikling af læringsforløb på engelsk, er du mere end velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.