Leverandørstyring

Et godt leverandørsamarbejde kræver mere tillid end kontrol. Hvordan kan vi skabe et bedre grundlag for interesse- og tillidsbaseret forhandling, opbygge tættere og mere langsigtede relationer og derigennem øge potentialet for gensidig merværdi på begge sider af bordet?

På dette læringsforløb arbejder vi med at optimere leverandørsamarbejdet ved at dyrke forhandlings-, tillids- og samarbejdsmodeller i både agile og vandfaldsprojekter samt på T&M og fastpris-aftaler.

Vi udforsker motiver, kultur og bias i forhandlingssituationer, og vi samskaber en ny tilgang til at opbygge leverandørrelationer med tillid som udgangspunkt.

For at opnå dette skal vi dyrke de gængse udfordringer, herunder:

  • Hvad er de største barrierer for et godt leverandørsamarbejde?
  • Hvorfor handler det ofte mere om krig end kærlighed?
  • Hvordan kan vi optimere potentialet for merværdi på begge sider af bordet?

 

Dit udbytte

Efter læringsforløbet vil du:

  • Forstå de vigtigste drivers i leverandørsamarbejdet i forskellige leverancemodeller samt, hvorfor og hvordan forskellige tilgange til leverandør- og kontraktstyring påvirker samarbejdet.
  • Opnå indsigt i konkrete værktøjer, samarbejds- og kontraktmodeller til at sikre et effektivt og gensidigt kunde-leverandør samarbejde.
  • Få inspiration til at optimere både forhandling og samarbejde med fokus på gensidig tillid og værdiskabelse.

 

Værktøjer

Eksempler på metoder og værktøjer, vi anvender på læringsforløbet:

  • Forhandlingsteknikker og -modeller – skaber vi kamp, kompromis eller partnerskaber?
  • Metoder til hurtig opbygning af tillid – er tid, rum og kritisk masse tilgængeligt?

 

Målgruppe

Læringsforløbet henvender sig til dig, der ønsker både at udfordre og udvikle din tilgang til leverandørstyring, eksempelvis Contract Managers, projektledere, programledere og driftsledere.

Som deltager forventes du derfor at have en vis forståelse for og erfaring med leverandør- og kontraktstyring i forskellige organisatoriske og projektrelaterede kontekster.

 

Form

Læringsforløbet varierer mellem teori, dialogbaseret undervisning og øvelser. Vi anvender konkrete værktøjer og bringer fælles erfaringer i spil og derigennem samskaber en styrket tilgang til leverandørstyring.

 

Tid og sted

Dette læringsforløb varer 3 timer og afholdes virtuelt.

 

Udviklet af

 

Læringsforløbet udbydes i takt med, at der er minimum 10 tilmeldte på ventelisten. Tilmeld dig gerne ventelisten, og så vil vi holde dig opdateret på en mulig dato.

 

Er du interesseret i særligt tilrettelagte forløb for din virksomhed? Kontakt os for at høre nærmere om fx lukkede hold eller afvikling på engelsk.

Kurset er eksklusivt for medlemmer af Digital Dogme


SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

Er du interesseret i at booke særligt tilrettelagte forløb, f.eks. fysiske forløb, lukkede hold eller afvikling af læringsforløb på engelsk, er du mere end velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.