IT-undervisningskoncepter

Enhver IT-implementering kræver træning i den nye løsning, men hvad er de vigtigste elementer i at udvikle, planlægge og gennemføre effektiv IT-træning som grobund for ny og korrekt digital adfærd?

Hvis vi skal sikre etablering af ny og korrekt digital adfærd – og derigennem den ultimative realisering af de ønskede gevinster fra IT-løsningen – skal vi ændre måden, vi tilgår IT-undervisning på ved at flytte fokus fra ny IT til ny adfærd.

På dette læringsforløb arbejder vi med at skabe en ny forståelse for IT-læring samt indsigt i konkrete værktøjer til understøttelse heraf ved at afdække:

  • Hvordan mennesker lærer IT.
  • Hvilke elementer der skaber grundlag for effektiv læring.
  • Hvad der skal til for at planlægge et optimalt IT-træningsforløb.

 

Dit udbytte

Efter læringsforløbet vil du:

  • Forstå, hvordan nye digitale kompetencer og adfærd får de bedste betingelser for at opstå såvel som bestå.
  • Få inspiration til at udvikle en effektiv træningsstrategi ved at afdække træningsbehovet og vælge de rette træningsmetoder.
  • Opnå indsigt i konkrete metoder, værktøjer og virkemidler til IT-formidling.

 

Målgruppe

Læringsforløbet henvender sig til dig, der ønsker at øge forståelsen for, hvad der virker, når det handler om effektuering af IT-undervisning.

Som deltager forventes du at have en vis forståelse for og erfaring med IT-undervisning eller at være ansvarlig for planlægning og/eller gennemførsel af IT-undervisning i forskellige organisatoriske og projektrelaterede kontekster.

 

Form

Læringsforløbet varierer mellem teori, dialogbaseret undervisning og øvelser. Vi anvender konkrete værktøjer og bringer fælles erfaringer i spil og samskaber derigennem en mere struktureret og effektiv tilgang til IT-undervisning.


Tid og sted

Dette læringsforløb varer 3 timer og afholdes virtuelt.

 

Udviklet af

 

Læringsforløbet udbydes i takt med, at der er minimum 10 tilmeldte på ventelisten. Tilmeld dig gerne ventelisten, og så vil vi holde dig opdateret på en mulig dato.

 

Er du interesseret i særligt tilrettelagte forløb for din virksomhed? Kontakt os for at høre nærmere om fx lukkede hold eller afvikling på engelsk.

Kurset er eksklusivt for medlemmer af Digital Dogme


SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

Er du interesseret i at booke særligt tilrettelagte forløb, f.eks. fysiske forløb, lukkede hold eller afvikling af læringsforløb på engelsk, er du mere end velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.