Intro til hybrid ledelse

Coronakrisen har accelereret det hybride arbejde, og mange virksomheder overvejer lige nu, hvordan de kan fastholde de positive erfaringer og skabe et new normal til gavn for både trivsel og produktivitet.

Men hvordan kommer man i gang med hybrid arbejde, hvordan klæder man ledere og medarbejdere på til at arbejde delvist på distancen eller i rene virtuelle teams, hvordan bliver man som leder en high performance hybrid leder?

Hvis jeres virksomhed er interesseret i at arbejde hybridt, så giver dette kursus både en introduktion til emnet og konkrete handlingsanvisninger baseret på erfaringer fra danske virksomheder.

 

Undervejs berører vi emner som:

 • Hvilke møder og opgaver klares fint hjemmefra? Og hvornår er fysisk deltagelse vigtigt?
 • Hvordan sikres effektive hybride møder, og hvilke nye færdigheder skal vi lære?
 • Hvordan håndteres medarbejderes eventuelle bekymringer?
 • Hvordan sikres engagement og teamspirit i det hybride?
 • Hvordan sikres teamwork og samarbejde?
 • Hvordan sikres effektiv onboarding af nye medarbejdere?

 

Dit udbytte

Efter dette kursus vil du:

 • Have større indsigt i, hvad vi har lært fra Corona nedlukningen.
 • Vide, hvilke fordele og ulemper der er er ved det hybride.
 • Få inspiration til vejen mod effektive hybride teams.
 • Opnå indsigt i den hybride leders kompetencer.
 • Få inspiration til effektiv hybrid kommunikation og mødeledelse.

 

Målgruppe

Ledere på alle niveauer med personaleansvar.


Form

Kurset varierer mellem teori, dialogbaseret undervisning og cases, hvor vi anvender konkrete værktøjer og bringer fælles erfaringer i spil.


Tid og sted

 • Kurset varer 90 minutter og afholdes virtuelt.

 

Læringsforløbet udbydes i takt med, at der er minimum 10 tilmeldte på ventelisten. Tilmeld dig gerne ventelisten, og så vil vi holde dig opdateret på en mulig dato.

Kurset er eksklusivt for medlemmer af Digital Dogme


SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

Er du interesseret i at booke særligt tilrettelagte forløb, f.eks. fysiske forløb, lukkede hold eller afvikling af læringsforløb på engelsk, er du mere end velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.