God IT Projektledelse

Leverance af høj kvalitet til aftalt tid - med fokus på fungerende løsninger og forretningsværdi.

Den rigtige løsning, som ikke leveres til tiden, er ikke den rigtige løsning!

På dette læringsforløb ser vi på, hvordan IT-projekter ledes, så den ønskede gevinstrealisering indfries rettidigt:

 • Hvorfor projektet skal leveres? Strategi, vision og mål.
 • Hvem gør hvad og hvordan? Roller, ansvar og processer.
 • Hvordan sikrer vi effektive og motiverede projektdeltagere? Uddelegering, motivering og transparens.
 • Hvordan sikrer vi, at projektet styres sikkert i mål? .Udfør og udvis kontrol og pragmatisme.

 

Dit udbytte

Efter læringsforløbet vil du:

 • Forstå vigtigheden af klart defineret og kommunikeret strategi, vision og mål
 • Opnå indsigt i organisering, roller og ansvar på et projekt, samt vigtigheden af at disse er tydeligt definerede og kommunikerede
 • Have værktøjer til at skabe fremdrift og motivation gennem uddelegering og transparens
 • Forstå vigtigheden af løbende kontrol med KPI'er og pragmatisk, målorienteret håndtering af afvigelser

 

Værktøjer

 • Executive Trinity
 • The three gaps
 • Feedback models

 

Målgruppe

Læringsforløbet henvender sig til projektledere og deltagere i projektledelsen

Som deltager forventes du at være relativt erfaren, dvs. have en større forståelse for og erfaring med ledelse i projektrelaterede kontekster

 

Form

Læringsforløbet varierer mellem teori, dialogbaseret undervisning og øvelser. Vi anvender konkrete værktøjer og bringer fælles erfaringer i spil og samskaber derigennem en ny tilgang til at arbejde i og med IT-projektledelse.

 

 

Tid og sted

Dette læringsforløb varer 3 timer og afholdes virtuelt.

 

Udviklet af

 

Læringsforløbet udbydes i takt med, at der er minimum 10 tilmeldte på ventelisten. Tilmeld dig gerne ventelisten, og så vil vi holde dig opdateret på en mulig dato.

 

Er du interesseret i særligt tilrettelagte forløb for din virksomhed? Kontakt os for at høre nærmere om fx lukkede hold eller afvikling på engelsk.

Kurset er eksklusivt for medlemmer af Digital Dogme


SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

Er du interesseret i at booke særligt tilrettelagte forløb, f.eks. fysiske forløb, lukkede hold eller afvikling af læringsforløb på engelsk, er du mere end velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.