Gevinstrealisering

Langt over halvdelen af alle IT-projekter vurderes til ikke at opnå de forventede forretningsmæssige gevinster – hvad skyldes det, og hvad kan vi gøre ved det?

Hvis vi skal sikre, at de ønskede gevinster realiseres på de projekter vi igangsætter, skal vi ændre måden, vi tænker gevinstrealisering på. Det gør vi ved at flytte fokus fra leverancer og besparelser til varig forandring og værdi.

På dette læringsforløb arbejder vi derfor med at skabe forståelse for:

  • Hvorfor vi misser skiven - hvad siger statistikken om gevinstrealisering på IT-projekter, hvad plejer vi at gøre, og hvorfor virker det ikke?
  • Hvad vi skal gøre anderledes – hvad er de vigtigste elementer i benefit mapping og tracking, og hvornår og hvordan kommer de i spil?
  • Hvordan vi sikrer forankring og opfølgning – hvilken governance, roller og ansvar følger med, og hvordan vil det udfordre os?

 

Dit udbytte

Efter læringsforløbet vil du:

  • Være bedre klædt på til at ændre måden vi tænker projekter og værdiskabelse på.
  • Opnå indsigt i konkrete værktøjer, som kan anvendes til at kortlægge gevinster og realisering heraf.
  • Forstå hvorfor og hvordan nye kompetencer og adfærd driver gevinstrealisering.

 

Værktøjer

Eksempler på værktøjer, vi anvender på læringsforløbet:

  • Priority matrix
  • Benefit mapping
  • Retrospective

 

Målgruppe

Læringsforløbet henvender sig til dig, der ønsker at skærpe fokus på gevinstrealisering i projekter.

Som deltager forventes du at have en vis forståelse for og erfaring med gevinstrealisering, målhierarkier og/eller business cases i forskellige organisatoriske og projektrelaterede kontekster.

 

Form

Læringsforløbet varierer mellem teori, dialogbaseret undervisning og øvelser. Vi anvender konkrete værktøjer og bringer fælles erfaringer i spil og samskaber derigennem en ny tilgang til at arbejde med gevinstrealisering.

 

Tid og sted

Dette læringsforløb varer 3 timer og afholdes virtuelt.

 

Udviklet af


Læringsforløbet udbydes i takt med, at der er minimum 10 tilmeldte på ventelisten. Tilmeld dig gerne ventelisten, og så vil vi holde dig opdateret på en mulig dato.

 

Er du interesseret i særligt tilrettelagte forløb for din virksomhed? Kontakt os for at høre nærmere om fx lukkede hold eller afvikling på engelsk.

Kurset er eksklusivt for medlemmer af Digital Dogme


SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

Er du interesseret i at booke særligt tilrettelagte forløb, f.eks. fysiske forløb, lukkede hold eller afvikling af læringsforløb på engelsk, er du mere end velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.