Effektive styregrupper

Hvordan sikrer vi, at styregruppen ikke kun er et formelt eskaleringsforum, men en aktiv, arbejdende og engageret ledelsesgruppe med hånden plantet solidt på kogepladen?

Der er en klar sammenhæng mellem velfungerende styregrupper og projekter der lykkes. Men hvordan skaber vi mere effektive styregrupper?

På dette læringsforløb arbejder vi med at skabe nye rammer og adfærd omkring projektgrupper:

 • Er det grundlæggende på plads? Roller og ansvar, governance og koordinering, rammer for dokumentation og kommunikation.

 • Skaber møderne konkret værdi og effekt? Den gode dagsorden, effektiv mødefacilitering, form og frekvens.
 • Sikrer styregruppen forankring i forretningen? Fokus på indsatser ift. business case, gevinstrealisering, interessenthåndtering og forandringsledelse.

 

Dit udbytte

Efter læringsforløbet vil du:

 • Forstå de grundlæggende elementer, der medvirker til at skabe en velfungerende styregruppe og de gængse udfordringer med disse.
 • Opnå indsigt i konkrete værktøjer, som kan anvendes i hverdagen til at øge mødeeffektiviteten og samarbejdet i styregruppen.
 • Få inspiration til at skabe nye rammer for og adfærd i styregruppen.


Værktøjer

Eksempler på værktøjer, vi anvender på læringsforløbet:

 • Mødefacilitering, fx co-creation og silent co-creation
 • Gevinstrealisering med fokus på adfærd
 • Retrospectives (løbende evaluering og feedback)
 • ADKAR (forandringsledelse)

 

Målgruppe

Læringsforløbet henvender sig til dig, der anvender styregrupper i projektmæssig kontekst.

Som deltager forventes du at have en større forståelse for og erfaring med styregruppearbejde i forskellige organisatoriske- og projektrelaterede kontekster.

 

Form

Læringsforløbet varierer mellem teori, dialogbaseret undervisning og øvelser. Vi anvender konkrete værktøjer og bringer fælles erfaringer i spil og samskaber derigennem en ny tilgang til at arbejde i og med styregrupper.


Tid og sted

Dette læringsforløb varer 3 timer og afholdes virtuelt.

 

Udviklet af

 

Læringsforløbet udbydes i takt med, at der er minimum 10 tilmeldte på ventelisten. Tilmeld dig gerne ventelisten, og så vil vi holde dig opdateret på en mulig dato.

 

Er du interesseret i særligt tilrettelagte forløb for din virksomhed? Kontakt os for at høre nærmere om fx lukkede hold eller afvikling på engelsk.

  Kurset er eksklusivt for medlemmer af Digital Dogme


  SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

  Er du interesseret i at booke særligt tilrettelagte forløb, f.eks. fysiske forløb, lukkede hold eller afvikling af læringsforløb på engelsk, er du mere end velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.