Handelsbetingelser

Praktiske informationer og handelsbetingelser for kurser

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med en tilmelding til et kursus hos Digital Dogme. Få mere at vide om bl.a. betaling, afmelding, forplejning og ændringer.

 

Tilmelding

Du tilmelder dig et kursus online ved at klikke på 'læg i kurv' og afslutte købet af kurset. Du kan også sende en mail til kontakt@digitaldogme.dk med dine kontakt- og faktureringsoplysninger.

Har du spørgsmål til din kursustilmelding, kan du kontakte Digital Dogme på kontakt@digitaldogme.dk.

 

Afmelding og flytning

Afmelding eller flytning til anden kursusafholdelse kan ske såfremt dette gøres skriftligt i henhold til nedenstående retningslinjer.

  • Ved flytning eller afmelding 4 uger eller senere før afholdelse betales et gebyr på 50 % af kursets pris.
  • Ved flytning eller afmelding 2 uger eller senere før afholdelse betales det fulde beløb.

 

Forhindret i at deltage

Bliver du af en eller anden årsag forhindret i at deltage, er du velkommen til at overgive din plads på kurset til en kollega. Du skal blot give os besked på tlf. eller via mail til kontakt@digitaldogme.dk senest 12 timer før kursets afholdelse.

Ved udeblivelse fra kurset opkræves det fulde kursusbeløb.

 

Aflysning

Digital Dogme forbeholder sig ret til at aflyse kurser ved mindre end 10 tilmeldte og forbeholder sig retten til at flytte kursusstedet (max 80 km fra oprindeligt sted) indtil dagen før kursusstart. Alle fysiske kurser afholdes i Storkøbenhavn.

I tilfælde af at underviseren sygemeldes, vil Digital Dogme forsøge at finde en anden kvalificeret underviser. Hvis dette ikke er muligt, vil kurset blive flyttet til en ny dato. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden. Hvis dette ikke er muligt, vil kursusdeltageren kunne flytte til næstkommende kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt.

Digital Dogme kan i tilfælde af (a) force majeure, (b) epidemier, (c) karantæner/isolationer, og (d) lign. forhold af væsentlige betydning for Digital Dogmes afvikling af kurser flytte datoen for et kursus eller flytte kursusstedet frem til selve kursusdatoen. Såfremt kursusdeltageren er forhindret i at deltage på den nye dato, kan denne uden gebyr overdrage sin plads til en anden. Hvis dette ikke er muligt, vil kursusdeltageren kunne flytte til næstkommende kursusdato, hvor denne er garanteret en plads på holdet. Den oprindelige faktura og betalingsbetingelserne herfor vil blive fastholdt. Digital Dogme er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse.

 

Refusionsregler for kurser

I tilfælde af aflysning vil Digital Dogme refundere det indbetalte kursusbeløb inden for 8 hverdage. Digital Dogme er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i forbindelse med en aflysning eller ved en flytning af en kursusdato. Dette gælder også udgifter til eventuelle hotelovernatning og andre eksterne udgifter.

 

Pris/faktura

Prisen inkluderer deltagelse og eventuel forplejning på kurset, inkl. morgenbrød, frokost og forfriskninger i pauserne. På en række kurser er materialet tilgængeligt elektronisk. Alle priser er anført ekskl. moms, når du modtager fakturaen, er den samlede pris inklusiv 25 % moms.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto.

Vi fakturerer først i forbindelse med afholdelse af arrangementet, medmindre du selv beder om at få tilsendt en faktura med det samme. Faktura sendes uafhængigt af bekræftelsen.

Ved indmeldelse i Digital Dogme og køb af kurser vil der uafhængigt af bekræftelsen sendes en faktura for medlemskab af Digital Dogme.

Hvis du ved tilmeldingen opnår en rabat som følge af samtidig indmeldelse i Digital Dogme, og indmeldingsomkostningen ikke betales, anser vi forudsætningerne for rabatten for bortfaldet, og du vil blive faktureret merprisen (den almindelige pris uden rabat med fradrag for det allerede betalte).

 

Forbehold for ændringer

Digital Dogme tager forbehold for ændringer af tid, sted, underviser, indhold, pris samt eventuelle trykfejl.

 

Persondata og beskyttelse af personlige oplysninger

Vi passer på dine personlige data og behandler dem med respekt. Læs mere om dette, og hvordan du kan benytte dine datarettigheder her.